Osoby niepełnosprawne Pomoc osobom niepełnosprawnym

Powiat Nowodworski przystąpił do programu "Aktywny Samorząd"


Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 27 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”.

 

Czytaj więcej: Powiat Nowodworski przystąpił do programu "Aktywny Samorząd"

Środki PFRON na 2012 rok


Informujemy, że Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr XIX/129/2012   z dnia 18 maja 2012 określiła zadania , na które przeznacza środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz limit środków  na poszczególne zadania, kóre realizowane będą w 2012 r.

 

Czytaj więcej: Środki PFRON na 2012 rok

Dodatkowe informacje