Osoby niepełnosprawne Pomoc osobom niepełnosprawnym

„Komputer dla Homera 2010” – realizacja w 2011 r.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków PFRON w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.

Czytaj więcej: „Komputer dla Homera 2010” – realizacja w 2011 r.

Środki PFRON na 2011 rok


Informujemy, że Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr VI/21/2011   z dnia 18 marca 2011 określiła zadania , na które przeznacza środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz limit środków  na poszczególne zadania, kóre realizowane będą w 2011 r.

Czytaj więcej: Środki PFRON na 2011 rok

Dodatkowe informacje