Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim Aktualności

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

modul 3Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki  osobie niepełnosprawnej w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie, przy czym świadczenie to może być przyznane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące (dopuszcza się możliwość złożenia jednego wniosku za okres 3 miesięcy lub składanie wniosków osobno na każdy miesiąc).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

  • wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu o dofinasowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie do dnia 30 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 2 listopada 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W związku z podjętą decyzją zmodyfikowany został wzór załączników nr 1 oraz 3 do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zgodnie z powyższymi zmianami.

 

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pod warunkiem że są one jednocześnie:

Czytaj więcej: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych...

Wsparcie psychologiczne od PCK

 

Podstawowe zasady walki z koronawirusem

 

Życzenia Wielkanocne

życzenia wielkanocne 2020

Fundacja "Dajmy dzieciom siłę"

logo fddnFundacja „Dajemy dzieciom siłę” zdalnie pomaga krzywdzonym dzieciom jak również rodzicom – udzielając wskazówek, jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (całodobowo).

Telefon dla rodziców 800-100-100 (dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-15.00).

Dodatkowe informacje