Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim Aktualności

UWAGA - zmiana godzin w POIK

Od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe godziny pracy pracownika socjalnego w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim:

Poniedziałek 8:30-12:30

Środa 16:15-18:15

Czwartek 15:15-17:15

 

Godziny pracy psychologa od dnia 1 lipca 2020 r. w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim :

Środa 16:00-20:00

Czwartek 15:00-19:00

UWAGA - zmiana funkcjonowania jednostek

Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż od dnia 1 lipca 2020 roku interesanci będą przyjmowani w jednostce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z zachowaniem ostrożności oraz z uwzględnieniem poniższych wytycznych:

- na terenie jednostki obowiązuje nakaz noszenia maseczki

- obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem do pomieszczeń jednostki

- w każdym pomieszczeniu, poza pracownikiem, może przebywać tylko jedna osoba

UWAGA awaria linii telefonicznej

UWAGA!

W związku z awarią linii telefonicznej nr 55 246 81 75

prosimy o kontakt pod numerem tel. 55 246 82 05

Dodatkowe informacje