Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim Aktualności

Obowiązkowy test na COVID-19, przed wyjazdem na turnus rehabilitacyjny

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuję, iż z dniem 9 października 2020 roku weszły w życie istotne zmiany w rozporządzeniu rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U 2020 poz 1797.
W § 15 przedmiotowego Rozporządzenia mowa, iż warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego przez uczestnika turnusu, a także opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest kopia wniosku lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, wraz z kopią informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego, oraz kopią informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydanej przez organ rozpatrujący wnioski o dofinansowanie.

Unieważnienie zapytania ofertowego PCPR.261.6.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż w całości unieważnione zostaje zapytanie ofertowe Nr PCPR.261.6.2020

Unieważnienie oferty >>>

Zapytanie ofertowe Nr PCPR.261.6.2020

Zapytanie ofertowe Nr PCPR.261.6.2020 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Treść i załączniki >>>

Pytania do zapytania ofertowego i odpowiedzi >>>

Pytania Nr 7 i 8 >>>

Protokół z ogłoszenia wyników >>>

Protokół z ogłoszenia wyników i wyboru oferty >>>

Dodatkowe informacje