Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim Aktualności

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

loga    Powiat Nowodworski przystąpił do projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych    w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

W ramach projektu pozyskano dofinansowanie w wysokości 535.720,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oprogramowania dla osób niepełnosprawnych, sprzętu audiowizualnego, zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny. Wykorzystano dofinansowanie w wysokości 527.579,50 zł.

W ramach projektu zakupiono:

  • środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk) o łącznej wartości 9.143,10 zł
  • sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 201.653,58 zł
  • sprzęt audiowizualny o łącznej wartości 91.590,72 zł
  • wyposażenie miejsc kwarantanny o łącznej wartości 224 731,80 zł

Przedmioty dofinansowania zostały przeznaczone dla wychowanków rodzinnych oraz instytucjonalnych form pieczy zastępczej z terenu powiatu nowodworskiego. Dzięki otrzymanemu wsparciu dzieci przebywające w pieczy zastępczej zostały doposażone w sprzęt niezbędny podczas nauki zdalnej, dzięki czemu przeciwdziałano skutkom epidemii COVID-19 mogącym się objawić w brakach edukacyjnych związanych z niedostępem do sprzętu umożliwiającego naukę.

Radości i uśmiechom rodzin oraz dzieci nie było końca.

Zapraszamy do galerii >>>

 

 

Nieobecność psychologa w OIK

Informujemy, że do dnia 8 grudnia 2020 roku włącznie, w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej nie będzie dyżurów psychologa.

Dzień Pracownika Socjalnego 2020

karta dzień pracownika 2020

Światowy Dzień Adopcji 2020

9.11.2020Światowy Dzień Adopcji przypada na dzień 9 listopada 2020 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim celebruje to wydarzenie razem z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” to przede wszystkim święto rodzin adopcyjnych, ale też dzień, który ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat adopcji oraz pokazanie faktów i obalenie mitów jej dotyczących. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny. Z uwagi na aktualną sytuacje epidemiologiczną, niestety święto będzie ograniczone jedynie do kampanii informacyjnej w środkach masowego przekazu w tym do Internetu. Ślemy pomoc i wsparcie.  

Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

 

Dodatkowe informacje