Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim Aktualności

Schronienie dla matek (opiekunów) z dziećmi i kobiet w ciąży

Na podstawie zawartej w dniu 21.12.2020 r. umowy z Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot w Gdańsku ul. Kochanowskiego 7A, 80-402 Gdańsk udostępniono miejsca pobytu dla samotnych matek (opiekunów) z dziećmi oraz kobiet w ciąży z terenu powiatu nowodworskiego.

Schronienia udziela się na wniosek Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu nowodworskiego zgodnie z § 4 ust. 1, 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Koszt pobytu jednej osoby wynosi 44,00 zł za dobę pobytu. Dotyczy to zarówno osoby dorosłej jak i dziecka.
Porozumienie zostało zawarte do 31.12.2021 r.

Prezenty od Św. Mikołaja 2020

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako pomocnicy Św. Mikołaja przygotowali w Jego imieniu paczki i życzenia dla dzieci z rodzin zastępczych.

Paczki z radością i ciepłymi życzeniami zdążymy dostarczyć jeszcze przed pierwszą gwiazdką wigilijnego wieczoru.

01paczki2020 02paczki2020

Życzenia 2020

christmas card 1843552

24 grudnia dzień wolny

Uwaga!

W dniu 24 grudnia 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest nieczynne.

24 grudnia /czwartek/ jest ustalonym dniem wolnym

dla pracowników PCPR w Nowym Dworze Gd.

za dzień świąteczny przypadający w sobotę.

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 Zgłoszenia kandydatów należy złożyć najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 roku.

 

Dodatkowe informacje