Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Schronienie dla matek (opiekunów) z dziećmi i kobiet w ciąży

  • Dostosuj

Na podstawie zawartej w dniu 21.12.2020 r. umowy z Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot w Gdańsku ul. Kochanowskiego 7A, 80-402 Gdańsk udostępniono miejsca pobytu dla samotnych matek (opiekunów) z dziećmi oraz kobiet w ciąży z terenu powiatu nowodworskiego.

Schronienia udziela się na wniosek Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu nowodworskiego zgodnie z § 4 ust. 1, 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Koszt pobytu jednej osoby wynosi 44,00 zł za dobę pobytu. Dotyczy to zarówno osoby dorosłej jak i dziecka.
Porozumienie zostało zawarte do 31.12.2021 r.

Dodatkowe informacje