Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

  • Dostosuj

loga    Powiat Nowodworski przystąpił do projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych    w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

W ramach projektu pozyskano dofinansowanie w wysokości 535.720,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oprogramowania dla osób niepełnosprawnych, sprzętu audiowizualnego, zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny. Wykorzystano dofinansowanie w wysokości 527.579,50 zł.

W ramach projektu zakupiono:

  • środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk) o łącznej wartości 9.143,10 zł
  • sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 201.653,58 zł
  • sprzęt audiowizualny o łącznej wartości 91.590,72 zł
  • wyposażenie miejsc kwarantanny o łącznej wartości 224 731,80 zł

Przedmioty dofinansowania zostały przeznaczone dla wychowanków rodzinnych oraz instytucjonalnych form pieczy zastępczej z terenu powiatu nowodworskiego. Dzięki otrzymanemu wsparciu dzieci przebywające w pieczy zastępczej zostały doposażone w sprzęt niezbędny podczas nauki zdalnej, dzięki czemu przeciwdziałano skutkom epidemii COVID-19 mogącym się objawić w brakach edukacyjnych związanych z niedostępem do sprzętu umożliwiającego naukę.

Radości i uśmiechom rodzin oraz dzieci nie było końca.

Zapraszamy do galerii >>>

 

 

Dodatkowe informacje