Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Zapytanie ofertowe Nr PCPR.261.7.2020

  • Dostosuj

Zapytanie ofertowe Nr PCPR.261.7.2020 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

Treść zapytania i załączniki >>>

Pytania do zapytania ofertowego >>>

Protokół z ogłoszenia wyników >>>

Dodatkowe informacje