Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Zapytanie ofertowe Nr PCPR.261.4.2020

  • Dostosuj

Zapytanie ofertowe Nr PCPR.261.4.2020 na dostawę urządzeń do ozonowania pomieszczeń w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Treść i załączniki >>>

Wynik zapytania >>>

Dodatkowe informacje