Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

UWAGA - zmiana funkcjonowania jednostek

  • Drukuj

Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż od dnia 1 lipca 2020 roku interesanci będą przyjmowani w jednostce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z zachowaniem ostrożności oraz z uwzględnieniem poniższych wytycznych:

- na terenie jednostki obowiązuje nakaz noszenia maseczki

- obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem do pomieszczeń jednostki

- w każdym pomieszczeniu, poza pracownikiem, może przebywać tylko jedna osoba