Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna

Powiatowa Rada Społeczna Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 24 lutego 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowodworskiego na kadencję 2021 – 2023.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Starosty Nowodworskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w skład Rady wchodzą osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu nowodworskiego.

Podczas posiedzenia wybrano prezydium Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowodworskiego w składzie:

Pan Marek Załuga (przewodniczący Rady),

Pani Agnieszka Trumińska (wiceprzewodniczący Rady),

Pani Zofia Bachur (sekretarz Rady),

Pani Maria Krzywańska (członek Rady);

Pan Ryszard Fidut (członek Rady).

Na spotkaniu ustalony został również ramowy plan pracy Rady w 2021 r.

W spotkaniu uczestniczyli:

Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross,

Pani Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim,

Pani Wioletta Lewandowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję opiniodawczo – doradczą. Inicjować może również przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu.

Obsługę merytoryczną Rady prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim (tu można składać propozycje tematów lub spraw np. wymagających wyrażenia opinii przez Radę).

I Rada ds ON 1 I Rada ds ON 2 I Rada ds ON 3

I Rada ds ON 4 I Rada ds ON 5 I Rada ds ON 6

Cykl webinariów "Marzec na obcasach"

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

tydzien pomocyW związku z organizowanym w dniach 22-28.02.2021 r. Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów oraz uzyskać informację o przysługujących im uprawnieniach pod numerem telefonu: 55-261-73-04.

DYŻURY SPECJALISTÓW:

Pracownik socjalny:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:30-14:30

Wtorek: 11:00-18:00

Prawnik:

Poniedziałek i środa: 16:15-20:15

Psycholog:

Poniedziałek, wtorek: 16:00-20:00

Środa: 8:00-10:00

Ponadto w dniach 22 – 26 lutego 2021 roku w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Malborku osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad telefonicznych (tel: 55-272-28-11 ) prokuratorów i uzyskać informację na temat przysługujących im uprawień oraz sposobu załatwienia spraw związanych z czynami popełnionymi na ich szkodę.

Dodatkowe informacje