Mieszkania chronione Mieszkania chronione

Mieszkania chronine

MIESZKANIA CHRONIONE TRENINGOWE
dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej
ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański

Mieszkania chronione treningowe stanowią formę pomocy społecznej przeznaczoną dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, przygotowującą do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkania chronione treningowe przystosowane są do przyjęcia 4 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. W lokalu znajdują się 4 pokoje, przestrzeń komunikacji wewnętrznej oraz wspólna kuchnia i łazienka. Mieszkańcy maja do dyspozycji w pełni wyposażone pomieszczenia oraz objęci są wsparciem i pomocą specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.  Mieszkania chronione treningowe spełniają standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018 r., poz.822). Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym zostały uregulowane Uchwałą Nr II/6/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

  Regulamin mieszkań chronionych

 

fioletowe ściany, obrazy na ścianach, jasnobrązowe szafki, stół, krzesła

 

fioletowa ściana, obraz na ścianie, jasnobrązowe szafki__Brązowe szfki z czerwonymi frontami, jasnobrązowe kafelki na ścianie, zlewozmywak, kuchenka elektryczna

 

wejścia do pokojów, brązowe drzwi i futryny

 

Łóżko, okno, pomarańczowe ściany, szafka, zielony wazon

Dodatkowe informacje