Ogłoszenia Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - PRAWNIK

Informacja o ofercie >>>

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - terapeuta rodzinny

Informacje o ofercie >>>

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej


Nowy Dwór Gdański, dnia 16 grudnia 2009 r.

 

Na podstawie art. 19 pkt 4 i pkt 5, art. 28 ust.1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), w związku z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 427) oraz Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXII/195/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Aktywni mimo niepełnosprawności


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje o możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy w ramach realizowanego przez Fundację Aktywności Zawodowej projektu „Aktywni mimo niepełnosprawności”.

Czytaj więcej: Aktywni mimo niepełnosprawności

Otwarcie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od dnia 4 maja 2009 r. w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Warszawska 52 w Nowym Dworze Gdańskim (I piętro – internat) uruchomiony został Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Czytaj więcej: Otwarcie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Dodatkowe informacje