Ogłoszenia Ogłoszenia

UWAGA - dyżury pracownika socjalnego

Począwszy od 1 maja 2019 roku, aż do odwołania
pracownik socjalny przyjmuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
przy ul. Warszawskiej 28A

Ogłoszenie o trzecim naborze na stanowisko - pracownik socjalny

Informacja o ofercie pracy >>>

Informacja o wynikach drugiego naboru - pracownik socjalny

Informacje o wyniku >>>

Ogłoszenie o ofercie pracy na stanowisko - pracownik socjalny - kwiecień 2019

Informacje o ofercie pracy >>>

Wyniki naboru na stanowisko - pracownik socjalny - marzec 2019

Informacja o wyniku >>>

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny w POIK

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Szczegóły oferty>>>

Lista kandydatów na stanowisko - ds. pieczy instytucjonalnej, świadczeń pomocy społecznej i sprawozdawczości

Informujemy, że w odpowiedzi na „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim” z dnia 31 stycznia 2019 r. wpłynęła 1 oferta zatrudnienia, która spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowała się do następnego etapu rekrutacji:

L. p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania
1.

Diana Charzewska

Malbork

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psycholog 02-2019

Informacja o wyniku >>>

Lista kandydatów Spełniająca wymogi formalne - psycholog

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

na stanowisko

psycholog

Informujemy, że w odpowiedzi na „Informację o możliwości składania ofert na umowę o pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 stycznia 2019 r. wpłynęła 1 oferta zatrudnienia, która spełnia wymagania formalne.

L. p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania
1.

Patrycja Skierska

Wiślina

powiat Pruszcz Gdański

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. pieczy instytucjonalnej, świadczeń pomocy społecznej i sprawozdawczości

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. pieczy instytucjonalnej, świadczeń pomocy społecznej i sprawozdawczości

Szzcegóły oferet >>>

Unieważnienie naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przyczyn organizacyjnych unieważnia nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Szczegóły informacji >>>

Dodatkowe informacje