Ogłoszenia Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - pracownik socjalny(grudzień)

Informacje o ofercie >>>

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - pracownik socjalny

Informacje o ofercie >>>

Informacja o wyniku naboru na stanowisko - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informacja o wyniku >>>

Ogłoszenie o czwartym naborze na stanowisko - pracownik socjalny

Informacje o ofercie >>>

UWAGA - dyżury pracownika socjalnego

Począwszy od 1 maja 2019 roku, aż do odwołania
pracownik socjalny przyjmuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
przy ul. Warszawskiej 28A

Dodatkowe informacje