Galeria PCPR

RSS
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Wystawa fotografii (9)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Turnus rehabilitacyjny - Jarosławiec (16)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Szkolenie "Pracownik administracyjno - biurowy z językiem angielskim" (12)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Warsztaty z psychologiem (4)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Kurs komputerowy - zaawansowany (6)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Kurs - Fryzjer (2)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Kurs - Palacz (5)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Kurs - Kucharz (4)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Kurs prawa jazdy kat. B - Gdańsk (3)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Kurs komputerowy - podstawowy (7)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Warsztaty z psychologiem - mężczyźni (4)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Kurs prawa jazdy - Nowy Dwór Gdański (2)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Kurs - Stolarz meblowy (2)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Spotkanie usamodzielniających się uczestników projektu z doradcą zawodowym (3)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Test komputerowy (7)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn" - szkolenie (5)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Warsztaty z psychologiem dla kobiet uczestniczących w projekcie (3)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Konferencja " Formy wparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz osób kończących edukację szkolną " (9)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" » Spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym oraz psychologiem (6)
Galeria PCPR - Prelekcja na temat
Galeria PCPR » Prelekcja na temat "Przemoc i Uzależnienia" (5)
Galeria PCPR - Zabawa choinkowa w ramach akcji „Mikołaj i Ja 2016”
Galeria PCPR » Zabawa choinkowa w ramach akcji „Mikołaj i Ja 2016” (23)
Galeria PCPR - 20.06.2015 r. - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Galeria PCPR » 20.06.2015 r. - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego (56)
Galeria PCPR - Spotkanie Zespołu ds. opracowania „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2026”
Galeria PCPR » Spotkanie Zespołu ds. opracowania „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2026” (8)
Galeria PCPR - Zabawa choinkowa w ramach akcji „Mikołaj i Ja”
Galeria PCPR » Zabawa choinkowa w ramach akcji „Mikołaj i Ja” (44)
Galeria PCPR - 31 maja 2014 r. - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Nowodworskim
Galeria PCPR » 31 maja 2014 r. - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Nowodworskim (32)
Galeria PCPR - Ewaluacja „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2015”.
Galeria PCPR » Ewaluacja „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2015”. (6)
Galeria PCPR - Oficjalne otwarcie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej z terenu Powiatu Nowodworskiego
Galeria PCPR » Oficjalne otwarcie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej z terenu Powiatu Nowodworskiego (6)
Galeria PCPR - Konferencja pn.
Galeria PCPR » Konferencja pn. "Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (5)
Galeria PCPR - Szkolenie - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Galeria PCPR » Szkolenie - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (5)
Galeria PCPR - Festyn p. n.
Galeria PCPR » Festyn p. n. "Wybieram życie bez uzależnień i przemocy" (27)
Galeria PCPR - Oficjalne otwarcie nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim
Galeria PCPR » Oficjalne otwarcie nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim (9)
Galeria PCPR - Otwarcie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Galeria PCPR » Otwarcie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (5)
Galeria PCPR - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Wyjazd do Dinoparku
Galeria PCPR » Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Wyjazd do Dinoparku (130)
Galeria PCPR - Prelekcja  na temat „Spotkanie edukacyjne o wyzwaniach i radościach życia rodzinnego”
Galeria PCPR » Prelekcja na temat „Spotkanie edukacyjne o wyzwaniach i radościach życia rodzinnego” (10)
Galeria PCPR - Terapia przez zabawę
Galeria PCPR » Terapia przez zabawę (8)
Galeria PCPR - Podziękowania
Galeria PCPR » Podziękowania (10)
Galeria PCPR - Psychopatologia okresu dojrzewania
Galeria PCPR » Psychopatologia okresu dojrzewania (14)
Galeria PCPR - Szkolenia z zakresu „Uzależnień oraz problemów rodziny dotkniętej przemocą i uzależnieniami”
Galeria PCPR » Szkolenia z zakresu „Uzależnień oraz problemów rodziny dotkniętej przemocą i uzależnieniami” (18)
Galeria PCPR - Zabawa choinkowa 2017
Galeria PCPR » Zabawa choinkowa 2017 (22)
Galeria PCPR - Wycieczka do Oceanarium 2017
Galeria PCPR » Wycieczka do Oceanarium 2017 (88)
Galeria PCPR - Zabawa choinkowa
Galeria PCPR » Zabawa choinkowa "Mikołaj i Ja" 2018 (360)
Galeria PCPR - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego -festyn 2018
Galeria PCPR » Dzień Rodzicielstwa Zastępczego -festyn 2018 (130)
Galeria PCPR - Babcia i Dziadek jako rodzina zastępcza
Galeria PCPR » Babcia i Dziadek jako rodzina zastępcza (8)
Galeria PCPR - Zabawa choinkowa
Galeria PCPR » Zabawa choinkowa "Mikołaj i Ja" 2019 (50)
Galeria PCPR - Wycieczka do Gniewu 2019
Galeria PCPR » Wycieczka do Gniewu 2019 (130)
Galeria PCPR - Zobaczyć lepszą przyszłość
Galeria PCPR » Zobaczyć lepszą przyszłość (20)
Galeria PCPR - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - wparcie_covid_2020
Galeria PCPR » Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 » wparcie_covid_2020 (35)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Komputery dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych (6)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Pracownik biurowy (10)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Turnus rehabilitacyjny (17)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Festyn "Profilaktyka uzaleznień i środków odurzających" (38)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Wyjazd do kina (5)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Kurs komputerowy (19)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Kurs koparko - ładowarki (10)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Kurs prawa jazdy kat. B (4)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Kurs - Pomoc kuchenna (4)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Kurs - Złotnik - jubiler (3)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Warsztaty socjoterapeutyczne - zorganizowane dla rodzin biorących udział w projekcie "Kariera bez barier" (7)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Spotkania z socjoterapeutą (7)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2011 roku » Spotkanie organizacyjne uczestników projektu systemowego "Kariera bez barier" oraz zajęcia z socjoterapeutą (9)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Grupa wsparcia - rodziny zastępcze (3)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Spotkanie z socjoterapeutą (3)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Szkolenie "Gospodyni domowa - animator kultury" (4)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Warsztaty z psychologiem (6)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Szkolenie "Manicure i przedłużanie paznokci" (10)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Kurs wizażu (14)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Grupa wsparcia - osoby usamodzielniane (3)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Kurs obsługi kas fiskalnych (6)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Grupa wsparcia - rodziny zastępcze (2)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Grupa wsparcia - osoby usamodzielniane (2)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Spotkanie rodzin zastępczych biorących udział w projekcie systemowym "Kariera bez barier" z psychologiem (3)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Warsztaty z doradztwa zawodowego (18)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Spotkanie z rodzinami zastępczymi uczestniczącymi w projekcie systemowym "Kariera bez barier" (2)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi uczesticzącymi w projekcie systemowym "Kariera bez barier" (3)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2012 roku » Spotkanie z usamodzielniającymi się wychowankami rodzin zastępczych (3)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Kurs "Pracownik administracyjno - biurowy" (5)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Kurs "Kucharz - kelner" (4)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Kurs "Specjalista ds. podatkowych" (6)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Kurs pracownika ochrony fizycznej (7)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Kurs obsługi kas fiskalnych (5)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Kurs - Przedstawiciel handlowy (4)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Obóz socjoterapeutyczny (13)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Opiekunka dziecięca z ABC przedsiębiorczości (6)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Kurs komputerowy z ABC przedsiębiorczości, obsługą kas fiskalnych, technikami sprzedaży (17)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Kurs koparko - ładowarki (16)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Kurs "Rusztowania budowlano montażowe, metalowe - montaż" (12)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Kurs stylizacji paznokcia (12)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Kurs fryzjerski (3)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Warsztaty z socjoterapeutą - rodziny zastępcze (7)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Warsztaty z doradcą zawodowym - rodziny zastępcze (4)
Galeria projektu
Galeria projektu "Kariera bez barier" w 2013 roku » Warsztaty z psychologiem - rodziny zastępcze (4)
Zabawa choinkowa
Zabawa choinkowa "Mikołaj i ja" 2020 (196)
Powered by Phoca Gallery

Dodatkowe informacje