2012 Projekt EFS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"KARIERA BEZ BARIER"

 

 

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 

 

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE


w Nowym Dworze Gdańskim

 

 

 

 

BIURO PROJEKTU:


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 28 A

Telefon/fax: 055 246 81 75

oraz 055 246 82 05

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje