2010 Cel projektu

Cele projektu " Kariera bez barier "


 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych i usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, z terenu Powiatu Nowodworskiego. Podwyższenie ich umiejętności psycho - społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Czytaj więcej: Cele projektu " Kariera bez barier "

Dodatkowe informacje