• Aktualności

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

  W okresie od 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w ramach

  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

  Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

  Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

  przez powiatowe centra pomocy rodzinie

  Realizuje projekt systemowy

  "Kariera bez barier"

  Liczba artykułów:
  26
 • Cel projektu
  Liczba artykułów:
  1
 • Realizacja projektu
  Liczba artykułów:
  1

Dodatkowe informacje