Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

OGŁOSZENIE „Program wyrównywania różnic między regionami III”

poniedziałek, 05 grudnia 2016 12:14

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą Nr 66/2016 z dnia 15.11.2016 r. ustalił termin składania wniosków i wystąpień przez samorządy powiatowe o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

 

Konferencja „Psychopatologia okresu dojrzewania”

wtorek, 29 listopada 2016 10:59

W dniu 25 listopada 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowało konferencję pt. „Psychopatologia okresu dojrzewania”. Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Odbiorcami byli asystenci rodzin, prowadzący rodziny zastępcze, pedagodzy szkolni, wychowawcy placówek oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Konferencję rozpoczęła Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski.

 

Prelekcja "Zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodziny"

piątek, 25 listopada 2016 10:17

W dniu 15 listopada pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w ramach działań profilaktycznych przeprowadzili prelekcję w zakresie edukacji w obszarze zagadnień związanych z funkcjonowaniem rodziny. Tym razem odbiorcami byli mieszkańcy miasta Nowy Dwór Gdański. Spotkanie odbyło się w  miłej atmosferze i stworzyło okazję  do dyskusji. Poruszono między innymi problematykę dotyczącą funkcji jaką pełni rodzina, zagadnienia związane z relacjami występującymi w rodzinie, zjawiskami dysfunkcyjnymi wpływającymi na rozwój dzieci w rodzinie, czy też przyczynami rozpadu związków małżeńskich. Zapraszamy mieszkańców Powiatu Nowodworskiego do korzystania z pomocy specjalistycznej oferowanej przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej mający swoją siedzibę przy ul. Warszawskiej 52 w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Dzień Pracownika Socjalnego

poniedziałek, 21 listopada 2016 11:00

 

UWAGA WNIOSKODAWCY - Moduł II pilotażowy program "Aktywny Samorząd". Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. "Kierunki działań(...)" obowiązującym w 2016 roku

piątek, 04 listopada 2016 11:02

 
Strona 10 z 70