Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Prelekcja pt. "Handel Ludźmi"

wtorek, 20 czerwca 2017 00:00

W dniu 08.06.2017r., już po raz kolejny pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim gościli w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Tym razem  tematem prelekcji był „Handel Ludźmi”.

Uczniowie klas pierwszych mieli okazję zdobyć wiedzę na temat zjawiska handlu ludźmi, między innymi, co to jest handel ludźmi, jakich mechanizmów i technik używają sprawcy, gdzie można uzyskać pomoc jako ofiara handlu ludźmi, w jaki sposób możemy się zabezpieczyć aby nie dać się wykorzystać.

 

Dzień Dziecka

czwartek, 01 czerwca 2017 11:49

Z okazji Dnia Dziecka

Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesu w szkole, rozwoju pasji i talentów oraz beztroskiej zabawy!

Najserdeczniejsze życzenia składa

Dyrektor wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Gdańskim

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

czwartek, 01 czerwca 2017 11:47

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,pragniemy złożyć wszystkim Rodzinom Zastępczym podziękowania i wyrazy szacunku za ważną, odpowiedzialną
i trudną misję związaną z opieką nad dziećmi przyjętymi do Państwa rodzin. Życzymy siły i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej misji.

Niech uśmiech i wdzięczność dzieci wynagrodzą Państwu codzienny trud
i poświęcenie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Gdańskim

 

Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku oraz sposoby ich zaspokajania

środa, 24 maja 2017 13:29

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 19.05.2017 r. zorganizowało szkolenie dla asystentów rodzin z ośrodków pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych „Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku oraz sposoby ich zaspokajania”. Szkolenie otworzyła Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski.

 

Informacja o możliwości składania ofert pracy - koordynator pieczy zastępczej

środa, 26 kwietnia 2017 13:28

Informacje o ofercie >>>

 
Strona 5 z 70