Warsztaty z psychologiem


W dniach 05.07.2010 r. - 06.07.2010 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim odbywały się warsztaty z psychologiem zorganizowane dla uczestników projektu systemowego "Kariera bez barier", którzy wychowywali się poza biologiczną rodziną.

Celem warsztatów było podniesienie kompetencji życiowych uczestników.

 

Program warsztatów:

 • komunikacja - świadomość prawidłowych sygnałów werbalnych oraz mowy ciała jako umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
 • asertywność jako ważny zespół kompetencji życiowych
 • umiejętność efektywnego i skutecznego wyrażania samego siebie - wzmacniającego pewność siebie - postawa asertywna
 • efektywne funkcjonowanie w relacjach z innymi jako niezbędna umiejętność, szczególnie w przypadku obcowania z innymi ludźmi
 • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi:
  • konflikt
  • stres
 • jak konstruktywnie radzić sobie ze złością
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i kryzysowych oraz przejawiania odpowiedzialności za własne wybory życiowe
 • doskonalenie własnych umiejętności w podejmowaniu decyzji, realizacji działań jako kształtowanie postawy odpowiedzialności, inicjatywy i aktywności - wdrażanie do samodzielności
 • siła pozytywnego myślenia w realizacji celów
 • poziom kompetencji społecznych / życiowych, a przystosowanie do zmian
 • hierarchia wartości jako wyznacznik działań i dążeń życiowych
 • ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości uczestników