Szkolenie pt. "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn"


Dnia 12.04.2010 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w ramach realizacji projektu systemowego „Kariera bez barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się szkolenie pt. „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn”.

Szkolenie to skierowane było do pracowników PCPR i miało na celu:

 

  • Zrozumienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście programów pomocy społecznej

  • Zdobycie wiedzy na temat celów i sposobów prowadzenia polityki równościowej (gender mainstreaming)

  • Poznanie istniejących barier w osiąganiu faktycznej równości kobiet i mężczyzn, w szczególności w odniesieniu do klientów i klientek PCPR

  • Nabycie umiejętności analizy sytuacji klientów i klientek z perspektywy równości płci.

Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Borowska - trenerka i konsultantka z doświadczeniem w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn.