Szkolenie "Pracownik administracyjno - biurowy z językiem angielskim"


Dnia 19.07.2010 r. rozpoczęło się szkolenie pt. "Pracownik administracyjno - biurowy z językiem angielskim" zorganizowane dla czterech uczestników projektu systemowego "Kariera bez barier".

Szkolenie będzie trwało do 30.07.2010 r..

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. PRACA ADMINISTRACYJNO - BIUROWA

 • Zasady pracy biurowej
 • Efektywna organizacja pracy i metody zarządzania czasem
 • Skuteczne planowanie, wyznaczanie celów i priorytetów
 • Organizacja i funkcjonowanie archiwum
 • Metody i zasady przechowywania danych
 • Zapotrzebowanie na materiały biurowe
 • Zasady obsługi urządzeń biurowych
 • Profesjonalny profil pracownika biurowego
 • Autoprezentacja pracownika - wizytówką firmy
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Przyjmowanie interesantów
 • Prowadzenie rozmów telefonicznych
 • Telefoniczna windykacja należności
 • Podstawowe metody i zasady zapisywania informacji
 • Metody szybkiego notowania
 • Prowadzenie dokumentacji biurowej i korespondencji (w tym seryjnej)
 • Sporządzanie pism formalnych i nieformalnych
 • Poprawne adresowanie pism i kopert
 • Kryteria klasyfikacji dokumentów
 • Obieg dokumentów w firmie
 • Ochrona danych osobowych
 • Dokumentacja osobowa pracownika
 • Praca w zespole pracowniczym
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
 • Tworzenie baz danych
 • Typy klientów i metody radzenia sobie z nimi
 • "Toksyczny klient" - profesjonalne podejście
 • Mobbing w miejscu pracy
 • Stres i zmęczenie - jak im przeciwdziałać?
 • Savoir - vivre w biznesie
 • Przygotowanie spotkań biznesowych
 • Strategia działania w przygotowaniu "imprez firmowych"
 • Organizacja pracy na stanowisku sekretarki, organizacja biura
 • Komunikacja werbalna: poprawne wypowiadanie się, właściwe zadawanie pytań, precyzowanie wypowiedzi, aktywne słuchanie
 • Komunikacja niewerbalna: płynne wypowiadanie się, kontrola poza słownych aspektów komunikacji
 • Prowadzenie telefonicznej rozmowy handlowej
 • Specyfika pracy telemarketera
 • Praca w stresie

2. WIZAŻ I STYLIZACJA

 • Kształtowanie wizerunku profesjonalnego pracownika
 • Dostosowanie stylu ubioru do sylwetki i kanonów mody

3. JĘZYK ANGIELSKI

 • Telefonowanie i praca w recepcji
 • Zwroty wypowiadane przez osobę telefonującą do kogoś
 • Zwroty wypowiadane przez osobę odbierającą telefon
 • Praca w recepcji
 • Praca w centrali telefonicznej
 • Liczebniki
 • Zebrania
 • Porządek dzienny zebrań
 • Na zebraniu
 • Jak pisać protokół z zebrania
 • Typowe wyrażenia i struktury zdaniowe stosowane przy pisaniu protokołów z zebrań
 • Notatka wewnętrzna
 • Korespondencja handlowa
 • Zasady pisania listów
 • Pisanie raportów
 • Elektroniczne biuro
 • Sieci komputerowe
 • Poczta elektroniczna
 • Jak korzystać z faxu
 • Telekonferencje