Spotkania kobiet uczesniczących w projekcie z psychologiem


Dnia 22.03.2010 r. oraz 29.03.2010 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim organizowane były warsztaty dla kobiet uczestniczących w projekcie systemowym "Kariera bez barier". Warsztaty te dotyczyły podnoszenia umiejętności samooceny oraz wiary we własne siły.