Rozpoczęcie projektu systemowego "Kariera bez barier"


Wraz z dniem 01.01.2010 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu systemowego "Kariera bez barier" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Dnia 04.01.2010 r. rozpoczęliśmy rekrutację uczestników, w wyniku której do projektu przystąpiło 35 osób:

  • 8 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych
  • 27 osób niepełnosprawnych

W lutym rozpoczęły się indywidualne spotkania usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych z Panią psycholog, które mają na celu podniesienie kompetencji społecznych i życiowych.

 

Rozpoczęły się także spotkania niepełnosprawnych uczestników projektu z doradcą zawodowym, w celu ustalenia indywidualnej ścieżki szkoleniowej.

 

Dla jednego z uczestników pokryte zostały koszty pobytu w internacie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Gdańsku, dzięki czemu może on kontynuować naukę.