Kurs - ogrodnik


Dnia 29.11.2010 r. rozpocznie się kurs ogrodnika uprawy ekologicznej zorganizowany dla jednego uczestnika projektu systemowego "Kariera bez barier".

Kurs przeprowadzi Akademia Kształcenia i Doradztwa VADEMECUM z Elbląga (zorganizowany zostanie  w siedzibie firmy).