Dyżur Pracownika w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej

poniedziałek, 12 lutego 2018 11:20

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w dniach 15 - 16 oraz 19 i 20 lutego 2018 roku, pracownik socjalny nie będzie pełnił dyżuru w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej. W tych dniach dyżur pełni pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Warszawskiej 28A. Kontakt telefoniczny: 55 246 81 75 lub 55 246 82 05.