Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

piątek, 15 grudnia 2017 11:46

POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ to ogólnopolska inicjatywa obywatelska organizowana od 1993 roku przez Polskie Radio Lublin, której pomysłodawcą i Pełnomocnikiem jest – red. Ewa Dados, Kawaler Orderu Uśmiechu. Akcja prowadzona jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o Dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.

W dobrowolnej zbiórce odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, przedmiotów gospodarstwa domowego mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje społeczne. To co istotne - w Akcji tej nie zbiera się środków finansowych, dlatego też osiągnęła ona dużą popularność. Zebrane dary lokalnie działające Sztaby będą mogły przekazać dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej na swoim terenie. Wierzę, że wspólne zaangażowanie w Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę sprawi, że nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla dzieci czasem radości i nadziei płynącej ze świadomości, że mają przyjaciół, na których mogą liczyć w potrzebie.

W tym roku ogólnopolska uliczna zbiórka darów rozpoczęła się 26 listopada. Istnieje jednak możliwość dalszej rejestracji Sztabów Akcji i prowadzenie zbiórek do końca 2017r. Wystarczy wejść na stronę www.pdpz.pl → Zakładamy Sztab Akcji (w górnym menu), gdzie znajdują się wszelkie niezbędne informacje. Osoby zainteresowane włączeniem się w Akcję mogą również uzyskać wsparcie w ramach infolinii 800 600 650 oraz pod numerem telefonu (81)536 42 60, kontaktując się z Panią Agnieszką Uliasz lub koordynatorem akcji Panią Ewą Dados pod numerem telefonu 508 048 229.