Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

czwartek, 01 czerwca 2017 11:47

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,pragniemy złożyć wszystkim Rodzinom Zastępczym podziękowania i wyrazy szacunku za ważną, odpowiedzialną
i trudną misję związaną z opieką nad dziećmi przyjętymi do Państwa rodzin. Życzymy siły i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej misji.

Niech uśmiech i wdzięczność dzieci wynagrodzą Państwu codzienny trud
i poświęcenie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Gdańskim