Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku oraz sposoby ich zaspokajania

środa, 24 maja 2017 13:29

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 19.05.2017 r. zorganizowało szkolenie dla asystentów rodzin z ośrodków pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych „Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku oraz sposoby ich zaspokajania”. Szkolenie otworzyła Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Firmę Rajos Consulting Rafała Stelmasik a poprowadzone przez pedagoga, trenera, streetworkera Panią Joannę Pacławską. Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki w trakcie, których omówiono poszczególne etapy rozwojowe dzieci, przedstawiono ogromną rolę realizacji potrzeb od tych podstawowych do nadrzędnych. Podkreślono, iż potrzeby są traktowane, jako siły napędowe w przystosowaniu się człowieka do środowiska oraz, że ich niezaspokajanie prowadzi do dezorganizacji w zachowaniu i może powodować  zaburzenia w rozwoju dziecka. Prowadząca szkolenie szczególny nacisk kładła na realizację potrzeb bezpieczeństwa i przynależności, które są podstawą stabilnego rozwoju dzieci.  Opieka oraz wsparcie ze strony najbliższych osób pozwalają wejść w grupę rówieśniczą, a  także budować więzi w późniejszych latach.