Harmonogram działań decyzyjnych

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu ii pilotażowego programu „aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu

 

Termin

Opis

28.02.2017

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w roku bieżącym

30.03.2017

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego (Moduł II)

28.04.2017

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

30.08.2017

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

10.10.2017

Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu II

04.12.2017

Końcowy termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

30.06.2017

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu
a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

UWAGA !!!

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

https://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/3672,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html