WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MODUŁ I

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
ORAZ MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA MODUŁ I

 

Adresaci programu

Maksymalne kwoty dofinansowania

A

1

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej;
 • dysfunkcja narządu ruchu;

5.000 zł

A

2

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej;
 • dysfunkcja narządu ruchu;

2.100 zł

B

1

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku;

- dla osoby niewidomej -20.000 zł;

- dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku – 8.000 zł

- dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł

B

2

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

 

- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

C

2

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;

2.000 zł

C

3

 • stopień niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

Dla protezy w zakresie:

-  ręki – 9.000 zł;

- przedramienia – 20.000 zł;

- ramienia i wyłuszczeniu w - stawie barkowym – 26.000zł;

- na poziomie podudzia   – 14.000 zł;

- na wysokości uda – 20.000 zł;
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym -  25.000 zł;

C

4

 • stopień niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

do 30 % kwot, o których mowa w zadaniu 3

D

 

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • aktywność zawodowa;
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka;

200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku