PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2017

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje,
iż Powiat Nowodworski będzie realizował dofinansowania
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, który należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA, W PRZYPADKU:

  • MODUŁ I  do dnia 30 sierpnia 2017r.
  • MODUŁ II dwa terminy adekwatne do organizacji
    roku akademickiego/szkolnego:

- I termin dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

- II termin dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej www.pcprndg.pl

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 55 246 81 75, 55 246 82 05.

W ROKU 2017 BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA:

Moduł

Obszar

Zadanie

A

likwidacja bariery transportowej

1

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

2

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

B

likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

1

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

2

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

C

likwidacja barier
w poruszaniu się

2

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym

3

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 

 

4

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (np. przedszkole)

II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym