Grupy wsparcia

środa, 17 listopada 2010 13:43


Informujemy o możliwości składania ofert związanych z poprowadzeniem grupy wsparcia dla 12 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na

terenie Powiatu Nowodworskiego.


Grupa wsparcia ma dać możliwość dalszego rozwoju nabytych kompetencji. Grupa ma  sama w sobie stanowić źródło pomocy. Podejmowane zagadnienia będą wypływać z bieżących doświadczeń uczestników spotkań, które będą wzbogacane o treści służące podniesieniu kwalifikacji oraz rozwojowi osobistemu. Posłużyć pracy nad bieżącymi problemami zgłaszanymi przez rodziny poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami, emocjami i refleksjami, poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań. Najważniejszym rezultatem jaki chcielibyśmy osiągnąć jest utworzenie systemu wzajemnego wsparcia pomiędzy funkcjonującymi rodzinami zastępczymi.

 

Szczegóły dotyczące miejsca, ilości i terminów zostaną przekazane zainteresowanym po przedłożeniu oferty – istnieje możliwość dostosowania do propozycji najciekawszej i rokującej jak najlepsze efekty.


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 listopada 2010 roku w sekretariacie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A w godz. od 8.00 do 15.00.


Informacje szczegółowe:

 

Joanna Zakrzewska

 

tel. 55-246-81-75 lub 55-246-82-05