Informacja

poniedziałek, 15 listopada 2010 00:00


Informujemy, że w związku z "Informacją o możliwości składania ofert na wolne

stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Gdańskim" z dnia 12 października 2010 r. na stanowisko "pracownik socjalny" wpłynęło

5 ofert zatrudnienia.

W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów żaden z kandydatów nie spełniał wymagań formalnych określonych w "Informacji".