Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów złożonych na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

L. p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania


1.

Beata Gryszkiewicz

Nowy Dwór Gdański

2.

 

Katarzyna Wota

 

Krynica Morska

3.

 

Ewa Bielecka

 

Drewnica

4.

 

Judyta Popielarska – Sitek

 

Sztutowo

5.

 

Magdalena Piotrowska

 

Kmiecin

6.

 

Patryk Boguszewski

 

Marynowy

 

 

Łącznie wpłynęło 8 ofert zatrudnienia.