Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. usamodzielnień, odpłatności i egzekucji należności, ds. pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownik socjalny


Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów złożonych na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L. p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Beata Piekarska

Nowy Dwór Gdański

2.

Monika Józefowicz

Elbląg

 

Łącznie wpłynęło 5 ofert zatrudnienia.