Zaproszenie do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie: Prowadzenia szkoleń w formie warsztatowej dla funkcjonujących rodzin zastępczych

czwartek, 04 września 2014 13:46

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim – Zaprasza do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie: Prowadzenia szkoleń w formie warsztatowej dla funkcjonujących rodzin zastępczych”

 

1. Opis przedmiotu

 

Szkolenie dla rodzin zastępczych już istniejących zawodowych, niezawodowych łączna ilość 10 rodzin

Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych łączna ilość rodzin 12 rodzin

 

Tematyka warsztatów:

  • pobudzanie uczestników do aktywności,
  • wzajemne poznanie się uczestników i utworzenie miedzy nimi wzajemnego klimatu zaufania,
  • nauka wspólnego działania,
  • rozpoznawanie potrzeb dzieci i nabywanie umiejętności ich zaspokajania,
  • Rozładowanie stresu oraz agresji poprzez nabywanie umiejętności,
  • Kompetencje i rozpoznawanie zachowań niedostosowanych społecznie u dzieci poprzez zajęcia w formie warsztatów,
  • Profilaktyka uzależnień, rozpoznawanie symptomów  u dzieci i młodzieży. Rola Internetu i zagrożenia  z nim związane.
  • otwieranie nowych przestrzeni dla rozwoju osobowości potrzeb dziecka w pieczy zastępczej poprzez rozwój osobowości i nabywanie umiejętności interpersonalnych rodzin zastępczych.

 

Stosowanie nagrody i kary w wychowaniu dziecka z uwzględnieniem jego osobowości.

 

Zajęcia odbywały się będą trzy razy w miesiącu po 4 godziny dla jednej grupy planowane jest 12 godzin miesięcznie. Ilość godzin warsztatowo szkoleniowych może ulec zmianie w zależności od złożonych propozycji.

 

Wstępnie zaplanowane są 2 grupy .

 

2. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych już istniejących

Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu po 2 godziny . Ilość grup wsparcia w zależności od chętnych.

Grupa wsparcia planowana jest od września do grudnia 2014 r.

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie poprzez kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.