Dyżur prawnika w Urzędzie Gminy w Stegnie - bezpłatne porady dla mieszkańców w ramach projektu Pomoc Ofiarom Przestępstw

wtorek, 22 lipca 2014 10:34

W Urzędzie Gminy Stegna (pokój nr 1) w każdą środę w godzinach 15.00 - 17.00 dyżuruje prawnik, który udziela bezpłatnych porad dla mieszkańców w ramach projektu Pomoc Ofiarom Przestępstw.

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS we współpracy z Fundacją Pokolenia w ramach projektu Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, oferuje bezpłatne, specjalistyczne i wielopłaszczyznowe formy pomocy osobom będącym pokrzywdzonymi przestępstwem oraz członkom ich rodzin.


Oferta i działania skierowane są do pojedynczych obywateli oraz przedsiębiorstw.


Celem projektu jest rozpoznanie potrzeb i optymalne dostosowanie usług do potrzeb osoby pokrzywdzonej.


Oferta specjalistycznych form pomocy :
-bezpłatne porady prawne świadczone przez adwokatów i radców prawnych jako ustne konsultacje,
w wyjątkowych sytuacjach również pisemne;
-bezpłatne konsultacje psychologiczne – dyżury psychologa;
konsultacje psychoterapeutyczne i psychotraumatologiczne, umawiane jako indywidualne sesje;


Szeroki wachlarz świadczeń materialnych:
-pokrywanie kosztów usług zdrowotnych i wyrobów medycznych niezbędnych w procesie rehabilitacji pokrzywdzonego
-pokrywanie kosztów edukacji ogólnokształcącej i zawodowej
-okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych
-finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej, z której pokrzywdzony skorzysta w ramach dojazdów na terapie, konsultacje czy szkolenia
-zakup bonów żywnościowych, ubrań, środków czystości i higieny osobistej


Projekt i pomoc skierowany jest do wszystkich osób, które ucierpiały w wyniku m.in.: 
uszkodzenia ciała w bójce, pobiciu, wypadku komunikacyjnym; gróźb karalnych, mobingu, gwałtu, wykorzystywania seksualnego;
przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie;
uszkodzenia mienia, oszustwa, rozboju i kradzieży;
niealimentacji oraz krytycznych warunków materialnych;
oraz innych.


Dyżur prawnika: Środa 15.00-17.00
Stegna, ul. Gdańska 34, Urząd Gminy, pokój nr 1