Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach MODUŁU I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

piątek, 20 czerwca 2014 09:40

Powiatowe Centrum Pomocy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w dniu 09.06.2014 r. wprowadziła zmiany do pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczącą  terminu przyjmowania wniosków w Module I programu :

 

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż
do dnia 30 sierpnia 2014 r.

 


Wnioskodawców prosimy o uwzględnienie zmiany terminu w planach ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu.

 

Moduł I dotyczy zadań:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:


Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:


Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:


Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, (co najmniej na III poziomie jakości)

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej