Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

środa, 26 lutego 2014 08:51

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż PFRON w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy- Państwowym Instytutem Badawczym realizuje projekt systemowy pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”.

 

Podstawowym celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnycho specyficznych potrzebach. Wytyczne będą stanowić podstawę do wprowadzania konkretnych przepisów prawa w tym zakresie.

 

Od 1 stycznia 2014 r. zostało zorganizowanych 16 Punktów Informacyjno- Doradczych (PI-D), których zadaniem jest podnoszenie poziomu wiedzy i wspieranie osób niepełnosprawnych z problematyką dostępności środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, m.in. pracodawców, lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych, architektów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów, a także samych osób niepełnosprawnych.

 

Jednym z planowanych efektów projektu „Ramowe wytyczne…” jest opracowanie i upowszechnienie wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach. Wytyczne będą stanowić podstawę do wprowadzenia konkretnych przepisów prawa w tym zakresie.

 

Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Ponadto można je uzyskać osobiście w PI-D znajdującym się w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON przy Al. Grunwaldzkiej 184 w Gdańsku oraz telefonicznie pod numerem tel. 058 35 00 598 oraz 058 35 00 599.