Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy - psycholog

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w wyniku naboru na stanowisko psycholog w ramach umowy zlecenie na 2014 rok w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim wybrany został:

L. p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

 

Ignacy Wiktor Hadała

 

Gdańsk

Uzasadnienie: Pan Ignacy Hadała spełnił wszystkie wymagania zawarte w „Informacji o możliwości składania ofert pracy na umowę zlecenie w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej” z dnia 10 grudnia 2013 r..