Obszar C

Zadanie 2

 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - osoba pełnoletnia - utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - osoba niepełnosprawna (pdf, 566 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wysokości dochodów (pdf, 224 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Nowodworski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz PFRON (pdf, 211 KB, w nowym oknie)

 

 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - podopieczny - utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - pełnomocnik osoby niepełnosprawnej (pdf, 468 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wysokości dochodów (pdf, 224 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Nowodworski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz PFRON (pdf, 211 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (pdf, 160 KB, w nowym oknie)

 

 

Zadanie 3

 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” -  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (pdf, 468 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wysokości dochodów (pdf, 224 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Nowodworski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz PFRON (pdf, 211 KB, w nowym oknie)

 Zaświadczenie lekarskie (pdf, 394 KB, w nowym oknie)

 

Zadanie 4

 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” -  pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (pdf, 468 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wysokości dochodów (pdf, 224 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Nowodworski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz PFRON (pdf, 211 KB, w nowym oknie)

 Zaświadczenie lekarskie (pdf, 394 KB, w nowym oknie)