Obszar B

Zadanie 1

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - osoba niepełnosprawna (pdf, 571 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wysokości dochodów (pdf, 224 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Nowodworski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz PFRON (pdf, 211 KB, w nowym oknie)

 Zaświadczenie lekarskie (pdf, 339 KB, w nowym oknie)

 Zaświadczenie lekarskie (pdf, 320 KB, w nowym oknie)

 

 

 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - pełnomocnik osoby niepełnosprawnej (pdf, 571 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wysokości dochodów (pdf, 224 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Nowodworski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz PFRON (pdf, 211 KB, w nowym oknie)

 Zaświadczenie lekarskie (pdf, 339 KB, w nowym oknie)

 Zaświadczenie lekarskie (pdf, 320 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (pdf, 163 KB, w nowym oknie)

 

Zadanie 2

 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - szkolenie w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego lub oprogramowania - osoba niepłnosprawna (pdf, 578 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wysokości dochodów (pdf, 224 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Nowodworski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz PFRON (pdf, 211 KB, w nowym oknie)

 

 

 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - szkolenie w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego lub oprogramowania - pełnomocnik osoby niepełnosprawnej (pdf, 578 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wysokości dochodów (pdf, 224 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Nowodworski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz PFRON (pdf, 211 KB, w nowym oknie)

 Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (pdf, 163 KB, w nowym oknie)