Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. usamodzielnień, odpłatności i egzekucji należności, ds. pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownik socjalny


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zakończeniu procedury naboru    na stanowisko ds. usamodzielnień, odpłatności i egzekucji należności, ds. pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownik socjalny- nie została wybrana żadna oferta.

 

Uzasadnienie zakończenia naboru:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie       w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 lutego 2013 r. wpłynęło 13 ofert zatrudnienia w tym jedna osoba spełniała wymagania określone w ogłoszeniu. Pani Ewa Szymankiewicz nie stawiła się w wyznaczonym terminie w celu przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji.