Zakończono prace nad ewaluacja „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2015”.

czwartek, 28 lutego 2013 10:24

W dniu 27 lutego br. odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu ewaluującego „Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2015” przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/252/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 października 2009 r.

 

 

W wyniku prowadzonej ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowodworskim, Zespół ewaluujący określił konieczne do wprowadzenia kierunki działań. Wypracowany został raport z przebiegu prac oraz ewaluacją dokumentu, który zostanie przekazany Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Niniejszy raport, poza funkcją poznawczą ma również zastosowanie w wyznaczeniu kierunków działań w celu efektywnego wykorzystania zasobów Powiatu Nowodworskiego w odniesieniu do możliwości dalszego rozwoju. Ma zastosowanie również do systemu pomocy społecznej, który wymaga stałego dostosowania się do zmieniających się warunków i zachodzących zmian społecznych.

 

Joanna Zakrzewska