Zapytanie ofertowe - kurs przedstawiciela handlowego

środa, 27 lutego 2013 15:09


Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór ofert na organizację kursu na przedstawiciela handlowego w ramach projektu systemowego pt.: „Kariera bez barier” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim; ul. Warszawska 28 A; 82-100 Nowy Dwór Gdański, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kursu na przedstawiciela handlowego w Państwa firmie ( kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) dla beneficjenów w/w projektu. Termin przeprowadzenia kursu 01.03- 30.06.2013 r. Wyżej wymieniony kurs będzie obejmował 1 osobę.
 2. Prosimy o złożenie oferty w terminie do 8 marca 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną na nasz adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. [1]. Koperta zawierająca ofertę powinna być  zaadresowana:

 

Biuro projektu "Kariera bez barier"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A

82-100 Nowy Dwór Gdański


Z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na wybór organizację, kursu przedstawiciela handlowego w ramach projektu pn.: "Kariera bez barier".

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymogami określonymi przez Zamawiającego,
 2. oferta wina zawierać ceny brutto, netto kursu w przeliczeniu na jedną osobę,
 3. kurs będzie obejmował 200h z czego 60% będzie obejmiowało praktyki w terenie jako przedstawiciel handlowy
 4. będzie zapewniała wyżywienie (obiad, napoje zimne),
 5. będzie obejmowało ubezpieczenie NW,
 6. trener osoby szkolonej powinien mieć 4 lata doświadczenia jako przedstawiciel handlowy lub doświadczenie w zarządzaniu działami sprzedaży 2 lata
 7. Oferent będzie zapewniał materiały szkoleniowe,
 8. do 7 dni po zakończeniu kursu oferent sporządzi badania ewaluacyjne,
 9. Oferent przedłozy dokumentację papierową z przebiegu kursu,
 10. Oferent przedłoży dokumentację obejmująca zakres tematyczny kursu.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował:

 1. cena – 50%
 2. pozostały zakres - 50%

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.- tekst jednolity) przepisy w/w ustawy nie mają zastosowania.

 


[1]Przy wyborze opcji odpowiedzi na zapytanie ofertowe faxem lub drogą elektroniczną oferent niezwłocznie musi dostarczyć oryginał przedmiotowej oferty drogą pocztową lub osobiście.